Nasi Profesorowie

Strona
główna
Inne
spotkania
11.VI
2005
21.X
2000
15.VI
1985
Lata
szkolne
50-lecie
Liceum
Ostatnie
Pożegnania
Aktualności Nasze forum

Galeria portretów


Teofil Przeździecki

Wojciech Wyganowski

Antoni Paprocki

Jerzy Szczepański

Maria Miłaszewska

Maria Geras

Aniela Cieńska

Jadwiga Ziembińska

Teresa Średnicka

Wiktor Rabczuk

Zdzisław Wrzeszcz

Michał Haydel

Jerzy Offmański

Stanisław Gorzelski

Stanisław Zymmer

Zofia Zymmer

Eugeniusz Milewski

Janusz Brall

Maria Cywińska

Michał Kość

i jeszcze ci ważni, choć nie profesorowie ...

Ludwika Włoch

Krystyna Ciborska

Jadwiga Garstka

A na koniec kilka innych zdjęć