Skany dokumentów rodzinnych księdza Franciszka

Podanie Józefa Kawieckiego o wpis rodziny do rejestru szlachty Królestwa Polskiego i potwierdzenie wpisu
(te skany można kliknąć i powiększyć)

Nagroda otrzymana przez Michalinę Leśniowską na ukończenie pesnsji w Kaliszu 30 lipca 1821 r
Nekrolog babki księdza Franciszka - Michaliny z Leśniowskich Kawieckiej
Nekrologi prasowe Ignacego Kawieckiego - styczeń 1911
Zaproszenie na uroczystość święceń kapłańskich ks. Franciszka Kawieckiego oraz na msze prymicyjne 1 - 6 listopada 1910
Pamiątki po Tadeuszu Kreczmarze (synu Marii z Kawieckich) - świadectwo maturalne z gimnazjum Michała Kreczmara z 1922 r. i nadanie krzyża zasługi w 1938 r.