Brwinów - kościół św. Floriana i ks. proboszcz Franciszek Kawiecki
1919 - 1958


ksiądz Franciszek na fotografiach z lat 1919, 1926 i 1928


na zdjęciach: 1927 rok i pierwsze ziemne roboty oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła


1931/32 - brwinowski rynek. W głębi widoczny kościół w budowie


Lata 20-te - cegiełki


Lata 20-te - ks. Kawiecki ze strażakami przed starą dzwonnicą


tzw. "bielanki"" ok. 1930 r., zdjęcie przy starej plebanii - nieco w prawo od środka siedzi ksiądz Kawiecki


I komunia 1928 rok


I komunia 1931 rok - na dolnym zdjęciu poczęstunek dla dzieci w sali parafialnej z udziałem pań z Koła Polek


Prawdopodobnie spotkanie z przyjaciółmi z seminarium ok. 1930 r


rok 1933 - uroczyste powitanie ks. Prymasa Augusta Hlonda


"Bielanki" ok. 1933 r - na zdjęciu m. in. ks. Kawiecki, ks. Zdunek i organista p. Stanisław Jarzyna


po prawej u góry ksiądz Kawiecki w 1938 r.

po lewej u góry - Misje Brwinów 24 - 31.V.1933 - od lewej: ks. Zdunek, 2 księży misjonarzy redemptorystów, ks. Franciszek i organista p. Jarzyna

po lewej poniżej: siedzą ks. Kawiecki i księża redemptoryści, a za nimi stoi wikary ks. Zdunek


Pielgrzymka do Częstochowy - lata 30-te

ok. 1933 r. - orkiestra strażacka, w środku ks. Kawiecki, z prawej ks. Zdunek


OSP w Brwinowie ok. 1934 r, siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: NN, z-ca naczelnika Edward Czachorowski, naczelnik Tadeusz Dębski, ks. Franciszek Kawiecki, prezes Leon Wiencek, Leonard Samowicz, NN, Józef Dołęga-Kowalewski, NNpo lewej - ksiądz Kawiecki przed drzwiami kościoła
po prawej - ksiądz Franciszek bardzo lubił konie. Na zdjęciu Alarm i Palma - jego dwa ulubione araby12 czerwca 1938 - poświęcenie sztandaru Krucjaty Eucharystycznej w Brwinowie.
W środku ks. Kawiecki, po prawej p. Renata Samowicz i płk. Tadeusz Petrażycki, obok nauczycielka Jadwiga Sobieszczańska, drugi z lewej siedzi Szambelan Papieski Leonard Samowicz a całkiem z lewej Jan Prosnak, za nim powyżej stoi ks. Eugeniusz Piesiewicz

koniec lat 30-tych, uroczystości 3 maja
RGO Brwinów ok. 1940 r.
siedzą: ks. Jan Górny, Zofia Kuleszyna, Wacław Werner, Maria Czarnecka
stoją: Laski, NN, Stefan Gockowski, NN


ok. 1942 r. - po lewej ślub Mariana i Zofii Gzyrów, po prawej I komunia

I komunia 1944 rok


procesja Bożego Ciała, lata powojenne

1948 rok - kard. August Hlond i ks. Kawiecki przed wejściem brwinowskiej plebanii

Pielgrzymka do Częstochowy - ok. 1953 -54 r.
Obok ks. Kawieckiego stoi ks. Smolaga


ks. Kawiecki przed budynkiem gospodarczym przy plebanii - ok. 1955 r.