O rodzinie Kawieckich i nie tylkoks. Franciszek proboszcz w Brwinowie 1919 - 1958Galerie zdjęć16 marca 2014 - spotkanie przy grobie

Ksiądz proboszcz Franciszek Kawiecki - z perspektywy półwiecza


Ksiądz Franciszek Kawiecki był bez wątpienia najznamienitszą postacią w XX-wiecznej historii Brwinowa. Zawsze wierny wartościom w jakich został wychowany. Odcisnął swój ślad w sercach i umysłach co najmniej pięciu pokoleń mieszkańców Brwinowa. Był dla swoich wiernych duszpasterzem w najgłębszym znaczeniu tego słowa, duchowym przewodnikiem i najważniejszym symbolem ciągłości lokalnej tradycji i historii w latach zawieruchy dziejowej. Zmieniały się władze, okupacyjne i komunistyczne, nic już nie było tak jak dawniej, ale nadal był ten sam ksiądz Kawiecki. Było jego mądre słowo, jego osobisty przykład patriotyzmu i odwagi i wreszcie ulicami Brwinowa nadal przejeżdżała jego bryczka zaprzężona w ulubionego konia. Swoją postawą i swoim trwaniem dodawał wielu w najtrudniejszych latach otuchy i wiary w przetrwanie. Teraz z perspektywy ponad pół wieku widać jak wielką odegrał rolę w życiu brwinowskiej społeczności.

14 marca 2014 roku minęła 50 rocznica śmierci księdza Franciszka i z tej okazji publikujemy materiał mający przypomnieć jego postać i poszerzyć wiedzę o nim.