Strona
główna
Inne
spotkania
11.VI
2005
21.X
2000
Lata
szkolne
Nasi
profesorowie
Ostatnie
Pożegnania
Aktualności Nasze forum
Nasze zdjęcia z II Zjazdu Absolwentów LiceumTekst wystąpienia okolicznościowego na Zjeździe

II Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia Liceum - 14 kwietnia 2007 r.


Nasza klasa była najliczniej reprezentowana na Zjeździe spośród wszystkich roczników absolwentów

Na prośbę naszych Koleżanek i Kolegów zamieszczam na stronie tekst mojego skromnego wystąpienia okolicznościowego podczas głównych uroczystości.
W osobnej galerii zdjęć zamieściłem głównie te, na których występują osoby z naszej klasy i nasi szacowni Profesorowie

Poniżej kilka ogólnych migawek z uroczystości